XeQuinPasme

XeQuinPasme at

Fuàs, ja t'avisem que el joc és ronya, ronya. Es fa molt pesadet. La música sobretot, se carrega l'experiència de joc, però també és fluix en altres aspectes.